Vyhláška č. 87/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež

(v znení č. 67/1969 Zb.(nepriamo))

Čiastka 31/1967
Platnosť od 24.08.1967 do31.12.1970
Účinnosť od 01.07.1969 do31.12.1970
Zrušený 156/1970 Zb.