Zákon č. 78/1967 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady.

Čiastka 30/1967
Platnosť od 04.08.1967 do29.06.1969
Účinnosť od 21.07.1967 do29.06.1969
Zrušený 70/1969 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.07.1967 - 29.06.1969