Zákon č. 77/1967 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii Slovenskej národnej rady pre národné výbory.

Čiastka 30/1967
Platnosť od 04.08.1967 do31.12.1968
Účinnosť od 21.07.1967 do31.12.1968
Zrušený 207/1968 Zb.