Zákon č. 72/1967 Zb.Zákon o Štátnej sporiteľni

(v znení č. 163/1968 Zb.)

Čiastka 28/1967
Platnosť od 14.07.1967 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1989
Zrušený 158/1989 Zb.