Rozhodnutie č. 63/1967 Zb.Rozhodnutie prezidenta republiky podľa článku 62 ods. 1 bod 1 ústavy o dojednávaní medzinárodných zmlúv

Čiastka 25/1967
Platnosť od 01.07.1967 do23.03.1969
Účinnosť od 01.07.1967 do23.03.1969
Zrušený 31/1969 Zb.