Vyhláška č. 62/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o nadobudnutí účinnosti nového znenia Prílohy I Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM)

Čiastka 24/1967
Platnosť od 21.06.1967 do31.12.1974
Účinnosť od 06.07.1967 do31.12.1974
Zrušený 106/1975 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.07.1967 - 31.12.1974

Pôvodný predpis

21.06.1967