Vyhláška č. 61/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku na družstevnú bytovú výstavbu začínanú v roku 1967, upravuje výška štátneho príspevku na družstevnú výstavbu rozostavanú k 1. 1. 1967 a menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov v znení vyhlášky č. 26/1965 Zb.

Čiastka 24/1967
Platnosť od 21.06.1967 do15.10.1968
Účinnosť od 21.06.1967 do15.10.1968
Zrušený 137/1968 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.06.1967 - 15.10.1968

Pôvodný predpis

21.06.1967