Vyhláška č. 60/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov

Čiastka 23/1967
Platnosť od 20.06.1967 do01.03.1971
Účinnosť od 01.09.1967 do01.03.1971
Zrušený 11/1971 Zb.

OBSAH