Nariadenie vlády č. 56/1967 Zb.Vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu

Čiastka 22/1967
Platnosť od 14.06.1967 do31.12.1988
Účinnosť od 01.07.1967 do31.12.1988
Zrušený 206/1988 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušené nariadením vlády ČSR č. 192/1988 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1989.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1967 - 31.12.1988

Pôvodný predpis

14.06.1967