Vyhláška č. 52/1967 Zb.Vládna vyhláška, ktorou sa zrušuje vládna vyhláška č. 120/1964 Zb. o úprave dôchodkov niektorých osôb

Čiastka 20/1967
Platnosť od 31.05.1967
Účinnosť od 31.05.1967

OBSAH