Zákon č. 51/1967 Zb.Zákon, ktorým sa mení § 31 zákona č. 183/1964 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia

Čiastka 20/1967
Platnosť od 31.05.1967 do15.06.1969
Účinnosť od 31.05.1967 do15.06.1969
Zrušený 56/1969 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.05.1967 - 15.06.1969

Pôvodný predpis

31.05.1967