Vyhláška č. 48/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií

(v znení č. 145/1968 Zb., 90/1972 Zb.)

Čiastka 19/1967
Platnosť od 26.05.1967 do31.03.1974
Účinnosť od 01.01.1973 do31.03.1974
Zrušený 25/1974 Zb.