Zákon č. 44/1967 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii a náplni činnosti výkonných orgánov Slovenskej národnej rady v odbore poľnohospodárstva a výživy

Čiastka 17/1967
Platnosť od 07.05.1967 do31.12.1968
Najbližšie účinné znenie 07.05.1967
Zrušený 207/1968 Zb.