Zákon č. 44/1967 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii a náplni činnosti výkonných orgánov Slovenskej národnej rady v odbore poľnohospodárstva a výživy

Čiastka 17/1967
Platnosť od 07.05.1967 do31.12.1968
Účinnosť od 07.05.1967 do31.12.1968
Zrušený 207/1968 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.05.1967 - 31.12.1968

Pôvodný predpis

07.05.1967