Vyhláška č. 42/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra a Ústrednej rady družstiev o mzdových podmienkach domovníkov

Čiastka 16/1967
Platnosť od 06.05.1967 do15.01.1992
Účinnosť od 01.07.1967 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1967 - 15.01.1992

Pôvodný predpis

06.05.1967