Vyhláška č. 40/1967 Zb.Vyhláška rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa o spätnom priznávaní titulov Vysokou školu politickou Ústredného výboru Komunistickej strany Československa

Čiastka 15/1967
Platnosť od 26.04.1967
Účinnosť od 26.04.1967