Vyhláška č. 4/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri

Čiastka 2/1967
Platnosť od 29.01.1967 do29.12.1975
Účinnosť od 01.02.1967 do29.12.1975
Zrušený 172/1975 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola zrušená vyhláškou MZVž ČSR č. 20/1988 Zb. s účinnosťou od 1. júna 1988.