Zákon č. 35/1967 Zb.Zákon o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia

(v znení č. 128/1991 Zb.)

Čiastka 13/1967
Platnosť od 18.04.1967 do30.09.1991
Účinnosť od 15.04.1991 do30.09.1991
Zrušený 309/1991 Zb.