Vyhláška č. 28/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk dráh s banskou činnosťou

Čiastka 10/1967
Platnosť od 10.04.1967
Účinnosť od 01.05.1967