Vyhláška č. 27/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok

Čiastka 10/1967
Platnosť od 10.04.1967 do31.12.1971
Účinnosť od 10.04.1967 do31.12.1971
Redakčná poznámka

Platnosť vyhlášky pôvodne určená v § 8 do 31. decembra 1968 sa podľa predpisu č.155/1968 Zb. predĺžila do 31. decembra 1969, podľa vyhlášky č. 138/1969 Zb. sa platnosť vyhlášky opätovne predĺžila do 31. decembra 1970 a podľa vyhlášky č. 105/1970 Zb. sa platnosť vyhlášky...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.04.1967 - 31.12.1971

Pôvodný predpis

10.04.1967