Vyhláška č. 26/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch

Čiastka 9/1967
Platnosť od 01.04.1967 do31.12.1971
Účinnosť od 01.04.1967 do31.12.1971
Zrušený 138/1971 Zb.