Vyhláška č. 23/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška č. 42/1962 Zb. o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov

Čiastka 8/1967
Platnosť od 22.03.1967 do31.12.1968
Účinnosť od 01.04.1967 do31.12.1968
Redakčná poznámka

Predpis zrušený predpisom č. 30 532/1968.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1967 - 31.12.1968

Pôvodný predpis

22.03.1967