Vyhláška č. 22/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác

Čiastka 8/1967
Platnosť od 22.03.1967 do31.12.1983
Účinnosť od 01.02.1980 do31.12.1983
Zrušený 37/1983 Zb.