Redakčné oznámenie č. 18/1967 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 7/1967
Platnosť od 02.03.1967 do28.02.1991
Zrušený 24/1991 Zb.

Pôvodný predpis

02.03.1967