Nariadenie vlády č. 16/1967 Zb.Vládne nariadenie o ekonomických nástrojoch a o fondoch jednotných roľníckych družstiev

Čiastka 7/1967
Platnosť od 02.03.1967 do31.12.1975
Účinnosť od 02.03.1967 do31.12.1975
Zrušený 138/1975 Zb.

OBSAH