Pokyny č. 14/1967 Zb.Pokyny Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií ktorými sa upravujú metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií pre vypracovanie návrhu štátneho vykonávacieho plánu a štátneho rozpočtu na r. 1967 č. 69/1966 Zb.

Čiastka 6/1967
Platnosť od 28.02.1967 do31.12.1967
Účinnosť od 28.02.1967 do31.12.1967

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1967 - 31.12.1967

Pôvodný predpis

28.02.1967