Vyhláška č. 134/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zmene vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú. l. (č. 357/1953 Ú. v.) o zriadení Strojexportu, podniku zahraničného obchodu, v znení vyhlášky č. 95/1960 Zb. a vyhlášky č. 147/1965 Zb.

Čiastka 48/1967
Platnosť od 30.12.1967
Účinnosť od 01.01.1968