Vyhláška č. 132/1967 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení mladistvých nastupujúcich po skončení povinnej školskej dochádzky priamo do pracovného pomeru

Čiastka 48/1967
Platnosť od 30.12.1967 do15.01.1992
Účinnosť od 01.01.1968 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.