Vyhláška č. 131/1967 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o prehĺbení hmotnej zainteresovanosti a zodpovednosti vedúcich pracovníkov hospodárskych organizácií

Čiastka 48/1967
Platnosť od 30.12.1967 do31.12.1969
Účinnosť od 01.01.1968 do31.12.1969
Zrušený 174/1969 Zb.