Nariadenie vlády č. 130/1967 Zb.Vládne nariadenie o dodatkovom odvode pri nesplnení určených úloh dodávok pre zahraničný obchod

Čiastka 47/1967
Platnosť od 28.12.1967 do31.12.1977
Účinnosť od 28.12.1967 do31.12.1977
Zrušený 62/1977 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.12.1967 - 31.12.1977

Pôvodný predpis

28.12.1967