Vyhláška č. 129/1967 Zb.Vyhláška predsedu vlády o zrušení ďalších smerníc, inštrukcií, úprav a iných obdobných predpisov niektorých ústredných orgánov štátnej správy

Čiastka 47/1967
Platnosť od 28.12.1967
Najbližšie účinné znenie 01.01.1968

OBSAH