Nariadenie vlády č. 128/1967 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú ďalšie právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva

Čiastka 47/1967
Platnosť od 28.12.1967
Účinnosť od 01.01.1968