Vyhláška č. 126/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Exica, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

(v znení č. 66/1968 Zb.)

Čiastka 46/1967
Platnosť od 27.12.1967
Účinnosť od 18.06.1968