Vyhláška č. 122/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu

Čiastka 45/1967
Platnosť od 21.12.1967 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1968 do30.04.1990
Zrušený 134/1990 Zb.