Vyhláška č. 12/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 5/1967
Platnosť od 28.02.1967 do16.09.2001
Účinnosť od 15.03.1967 do16.09.2001
Zrušený 294/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 vstúpil Dohovor v platnosť 16. septembrom 1966.