Zákon č. 114/1967 Zb.Zákon o voľbách do národných výborov

(v znení č. 19/1968 Zb., 29/1968 Zb.)

Čiastka 43/1967
Platnosť od 13.12.1967 do31.07.1971
Účinnosť od 09.03.1968 do31.07.1971
Redakčná poznámka

Zákon zrušený predpisom č. 54/1971 Zb. pre územie ČR s účinnosťou od 1. augusta 1971.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.03.1968 - 31.07.1971 29/1968 Zb.
01.01.1968 - 08.03.1968 19/1968 Zb.

Pôvodný predpis

13.12.1967