Ústavný zákon č. 112/1967 Zb.Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov

Čiastka 43/1967
Platnosť od 13.12.1967 do14.10.1969
Účinnosť od 01.01.1968 do14.10.1969
Zrušený 117/1969 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1968 - 14.10.1969

Pôvodný predpis

13.12.1967