Ústavný zákon č. 110/1967 Zb.Ústavný zákon o národných výboroch pôsobiacich v hlavnom meste Prahe

Čiastka 42/1967
Platnosť od 12.12.1967
Účinnosť od 12.12.1967

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.12.1967 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.12.1967