Vyhláška č. 11/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky

Čiastka 5/1967
Platnosť od 28.02.1967 do19.08.2001
Účinnosť od 15.03.1967 do19.08.2001
Zrušený 293/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 vstúpila Dohoda v platnosť 19. augustom 1966.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.1967 - 19.08.2001

Pôvodný predpis

28.02.1967