Uznesenie č. 108/1967 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 41/1967
Platnosť od 11.12.1967
Účinnosť od 11.12.1967

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.12.1967 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

11.12.1967