Opatrenie č. 106/1967 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene a doplnení zákona o hospodárskej arbitráži

Čiastka 40/1967
Platnosť od 24.11.1967 do31.12.1991
Účinnosť od 24.11.1967 do31.12.1991
Zrušený 519/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 108/1967 Zb. zo dňa 1. 12. 1967.

OBSAH