Vyhláška č. 105/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií, ktorou sa mení vyhláška č. 73/1962 Zb. o inzercii v tlači

Čiastka 39/1967
Platnosť od 14.11.1967 do31.12.2003
Účinnosť od 01.12.1967 do31.12.2003
Zrušený 81/1966 Zb.