Vyhláška č. 104/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládu Sýrskej arabskej republiky

Čiastka 39/1967
Platnosť od 14.11.1967
Účinnosť od 29.11.1967
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 vstúpila Dohoda v platnosť 4. októbrom 1967.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.11.1967 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.11.1967