Vyhláška č. 101/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku

Čiastka 37/1967
Platnosť od 25.10.1967 do30.04.1978
Účinnosť od 09.11.1967 do30.04.1978
Zrušený 54/1978 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 vstúpila Dohoda v platnosť 31. augusta 1967.