Vyhláška č. 98/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku

Čiastka 43/1966
Platnosť od 19.12.1966 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.1967 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1967 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

19.12.1966