Vyhláška č. 94/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní

Čiastka 40/1966
Platnosť od 07.12.1966 do31.10.1968
Účinnosť od 01.01.1967 do31.10.1968
Zrušený 140/1968 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1967 - 31.10.1968