Nariadenie vlády č. 89/1966 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"

Čiastka 39/1966
Platnosť od 03.12.1966 do07.07.1971
Účinnosť od 03.12.1966 do07.07.1971
Zrušený 61/1971 Zb.

OBSAH