Zákon č. 82/1966 Zb.Zákon o poisťovníctve

Čiastka 36/1966
Platnosť od 08.11.1966 do28.02.1991
Účinnosť od 01.01.1969 do28.02.1991
Zrušený 24/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR bol zrušený zákonom ČNR č. 185/1991 Zb. s účinnosťou od 28. mája 1991.