Vyhláška č. 78/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií

Čiastka 33/1966
Platnosť od 26.10.1966 do31.12.1968
Účinnosť od 26.10.1966 do31.12.1968
Zrušený 201/1968 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.10.1966 - 31.12.1968

Pôvodný predpis

26.10.1966