Vyhláška č. 75/1966 Zb.Vyhláška predsedu vlády o zrušení smerníc, inštrukcií, úprav a iných obdobných predpisov niektorých ústredných orgánov štátnej správy

Čiastka 31/1966
Platnosť od 30.09.1966
Účinnosť od 30.09.1966